Policy Governance

Het Policy GovernanceRModel van John Carver is het enige bestuursmodel ter wereld dat besturen, Raden van Commissarissen en Raden van Toezicht werkelijk tot leiderschap en adequaat toezicht in staat stelt.

Wat is het?

Policy Governance
 • maakt een ondubbelzinnig onderscheid tussen bestuur en management
 • zet bestuurlijk leiderschap om in een instrumentarium van beleidsuitspraken
 • maakt een sterk management mogelijk met behoud van de bestuurlijke verantwoordelijkheid
 • en versterkt het visionaire leiderschap, de 'accountablility' en het mandaat van het management.

Het bestuur/de Raad van Toezicht/de Raad van Commissarissen

 • kan toezicht houden zonder zich in het management te mengen
 • doordat het zich vooraf uitspreekt over te behalen doelen (gewenste resultaten, doelgroep, en de kosten)
 • het staat de leiding toe alle besluiten te nemen die daarvoor nodig zijn behalve die welke vooraf door het bestuur zijn uitgesloten ("executive limitations")
 • het disciplineert zichzelf om zich aldus te gedragen en biedt daardoor de organisatie veiligheid en zekerheid.

De directeur/de Raad van Bestuur/het college van Bestuur

 • wordt beschermd tegen individueel bestuurlijk optreden en de neiging van bestuurders/toezichthouders tot 'meemanagen'
 • hij/zij krijgt ruimte voor opereren zonder alsmaar goedkeuring te hoeven vragen
 • hij/zij kan naar eigen believen individuele expertise van bestuurders als advies inroepen
 • wordt niet naar willekeur beoordeeld maar louter op de vooraf gedane beleidsuitspraken (te behalen doelen en geformuleerde uitsluitingen)
 • kan en moet verantwoordelijkheid nemen voor de uitoefening van zijn mandaat; verschuilen achter bestuursbemoeienis is er niet meer bij

"The Policy Governance Model makes a fundamental contribution to the cause of better governance". "Rational governance must be designed from a coherent paradigm. The Policy Governance Model offers us that paradigm" Sir Adrian Cadbury, May 2002


Voor wie?

Wie kunnen er wat met Policy Governance?
 1. Besturen van ongeacht welke organisatie
 2. Raden van Toezicht van ongeacht welke organisatie
 3. Raden van Commissarissen van ongeacht welk bedrijf
En zelfs:
 1. Leidinggevenden van ongeacht welke organisatie, die hun effectiviteit willen vergroten